PHOTON ENERGY PŘÍPADOVÁ STUDIE

Řešení na míru pro čistírnu odpadních vod

Koszalin, Polsko

Unikátní využití solární technologie, které přineslo zvýšení energetické bezpečnosti a zmírnění dopadů na životní prostředí.

Klient: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Koszalinin

Klíčová data

950 kWp

Instalovaný výkon

Až 860 MWh

Výroba

Až 560 t ročně

Úspory CO2

Popis projektu

Z důvodu extrémně vysoké energetické náročnosti provozu hledala vodárna a čistírna odpadních vod (ČOV) v polském městě Koszalin další, cenově výhodný a spolehlivý zdroj čisté energie.

V době svého uvedení do provozu v roce 1995 byla čistírna v Koszalinu jednou z nejlépe automatizovaných a vybavených mechanicko-biologických čistíren v zemi využívající chemicky podporované čisticí procesy. Čistírna má celkovou kapacitu 36 000 m3 za den a kromě Koszalinu slouží i sousedním městům. Koszalin se nachází v severním Polsku v blízkosti Baltského moře a jezera Jamno, což je jedinečná brakická pobřežní laguna oddělená od moře kosou, dnes využívaná jako oblíbené místo pro jachting.

Společnost Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., provozovatel  čističky odpadních vod (ČOV) a vodárny,  se rozhodla investovat do vlastního obnovitelného zdroje energie. Cílem bylo zvýšit energetickou nezávislost, snížit náklady na energii a zmírnit dopad činnosti úpravny a čističky na životní prostředí.

Naše řešení

Společnost Photon Energy jako součást konsorcia vedeného společností RenCraft navrhla, vyvinula a nainstalovala fotovoltaickou elektrárnu pro ČOV v polském městě Koszalin.

Elektrárna nabízí jedinečné řešení: 2880 fotovoltaických panelů uspořádaných v poněkud neobvyklé orientaci východ-západ, která zajišťuje rovnoměrnou výrobu energie po celý den, bez obvyklých strmých poledních špiček.

Zařízení je vybaveno automatickou rozvodnou stanicí, která umožňuje využívat vyrobenou elektřinu podle požadavků každé ze dvou vysokonapěťových odběrových sekcí ČOV. Z technického hlediska systém rovněž umožňuje zapojení do služby DSR (Demand Side Response, kdy účastník za úplatu na žádost provozovatele distribuční soustavy dočasně upraví svou spotřebu elektřiny) nebo jiných forem inteligentního řízení dodávek elektrické energie.

Elektrárna pracuje v režimu čistého nulového exportu, který vyžaduje, aby se vyrobená elektřina spotřebovávala v místě, s omezenými možnostmi dodávek přebytečné energie do sítě. Systém řízení výroby energie na míru optimalizuje automatickou spotřebu v rámci daných bezpečnostních limitů.

Tento projekt, který představuje čtvrtou spolupráci společnosti Photon Energy se společností RenCraft, byl úspěšně realizován v době vrcholící pandemie COVID-19 a byl uveden do provozu v září 2021.

Odhadovaná celková roční výrobní kapacita zařízení je 860 MWh. Spolehlivá dodávka čisté energie a škálovatelnost tohoto řešení - díky níž jsou další úpravy systému jednoduché a nákladově efektivní - zajišťují významnou energetickou bezpečnost v době, kdy ceny elektřiny na celém světě rostou.

Napište nám a povíme vám více.

Kontakt

Napište nám

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.