Co nabízíme

Výkup čisté elektřiny

Vykoupíme od vás elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů za výhodné ceny.

Výkup čisté elektrické energie

U nás oceníme vaši energii

Nabízíme výkup elektrické energie všem výrobcům, kteří vlastní výrobní zdroje obnovitelné energie s výkonem 100 kWp a vyšším, jako jsou fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, vodní elektrárny a bioplynové stanice, nebo plánují jejich spuštění.

V nabídce kombinujeme smlouvu na výkup energie, technickou údržbu (O&M) a také možnost získat další příjmy z poskytování doplňkových služeb na energetických trzích (služby výkonové rovnováhy, kapacitní trhy, tržní flexibilita).

Benefity pro vás

Proč uzavřít partnerství s námi

Výkup energie za atraktivní spotové nebo fixní ceny

Možnost dalších příjmů z podpůrných služeb

Provoz a údržba vaší fotovoltaické elektrárny

Hlavní výhody

Nabídněte vaši elektřinu Photon Energy

Převzetí rizik

Jako subjekt zúčtování za vás přebíráme odpovědnosti za odchylku.

Prediktivní algoritmy

Díky přesným datovým predikcím nabízíme jedny z nejlepších cen na trhu.

Uživatelská aplikace

V uživatelské aplikaci poskytujeme detailní informace o provozu vašeho zařízení.

Provoz a údržba

Naše volitelné služby zajistí hladký provoz vaší fotovoltaické elektrárny po mnoho let.

Certifikovaný partner

Jsme certifikovaný poskytovatel podpůrných služeb a služeb kapacitního trhu.

Real-time trading

Díky týmu zkušených traderů, dokážeme využít flexibilitu vašeho výrobního zdroje.

NAŠE ŘEŠENÍ

Provoz a údržba

Poskytujeme komplexní řešení pro provoz, údržbu a monitorování FVE. Tak, aby vaše fotovoltaická elektrárna vyráběla čistou energii dlouhodobě v optimálním stavu a výkonu.

Provoz a údržba od Photon Energy
Získejte další možnosti příjmů

Podpůrné služby a flexibilita

Získejte další příjmy využitím potenciálu vašeho zařízení na energetických trzích, nebo poskytováním podpůrných služeb a služeb kapacitního trhu provozovateli přenosové soustavy.

Odpovědi na nejčastější otázky

Časté dotazy pro Výkup elektrické energie

Zde najdete nejčastější otázky a odpovědi týkající se naší služby Výkup elektrické energie.

Od koho vykupujete elektřinu?

Elektřinu vykupujeme od všech výrobců se zdroji obnovitelné energie s výkonem 100 kWp a vyšším. Nejčastěji se jedná o větší fotovoltaické elektrárny či solární parky, větrné elektrárny, vodní elektrárny a bioplynové stanice. To bohužel znamená, že nevykupujeme přebytky od většiny majitelů rezidenčních a běžných malých instalací FVE.

Jaké tarify pro výkup elektřiny nabízíte?

Našim klientům nabízíme výkup elektřiny za fixní cenu nebo za tzv. spotovou (hodinovou) cenu odvozenou od cen na Denním trhu OTE.

Na jak dlouho smlouvy na výkup elektřiny uzavíráte?

Podmínky smlouvy na výkup energie (neboli PPA - Power Purchase Agreement) rádi přizpůsobíme vašim individuálním potřebám, nejčastěji je ale uzavíráme na období 1 roku.

Kdy obdržím první platbu za vygenerovanou elektřinu?

Fakturu můžete vystavit nejdříve 5. pracovní den po konci příslušného Zúčtovacího období.

Platbu vám připíšeme nejpozději do 30 dnů od vystavení této faktury.

Mám elektrárnu před spuštěním. Mohu s Vámi uzavřít smlouvu na výkup elektřiny?

Ano. V případě, že je váš výrobní zdroj řádně připraven na připojení do sítě a máte veškeré platné licence a povolení, rádi s vámi smlouvu uzavřeme.

Vykupujete i Záruky původu elektřiny?

Jestliže budete mít zájem, záruky původu elektřiny od vás rádi vykoupíme za ceny blízké aktuálním burzovním cenám. Podmínky se vždy dozvíte v návrhu smlouvy.

Mohou mi vzniknout nějaké další náklady?

Ne. V rámci smlouvy se společností Photon Energy Group nejsou spojeny žádné dodatečné náklady ani poplatky.

Od první schůzky až k vyúčtování

Jak probíhá uzavření smlouvy na výkup

1. Nezávazná konzultace

Spojíme se a prodiskutujeme vaše potřeby, abychom zjistili, zda jsme schopni být vašim partnerem.

2. Indikativní nabídka

Na základě konzultace vám připravíme indikativní nabídku na míru pro váš konkrétní případ a výrobní zdroj energie. 

3. Akceptace nabídky a podpis smlouvy

V případě, že vám nabídka bude vyhovovat, podepíšeme všechny smluvní dokumenty a vzájemná spolupráce může začít.

4. Fakturace za vyrobenou energii

Po konci prvního zúčtovacího období, ve kterém dodáte elektrickou energii do sítě už nám jen vystavíte fakturu a my vám ji proplatíme.

Kontaktujte nás

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.