PHOTON ENERGY GROUP

Oznámení nesprávného jednání

Oznámení nesprávného jednání

K jednání s integritou se zavazujeme

Proto jsme v souladu s platnými předpisy, jakožto i s našimi hodnotami zavedli vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého lze případné nesprávné jednání oznámit.

Co je nesprávné jednání?

Nesprávné jednání zahrnuje aktivity, které můžete definovat jako: 

  • nezákonné nebo nepřípustné
  • v rozporu s hodnotami a zásadami uvedenými v našem etickém kodexu a dalších interních předpisech.
  • poškozující společnost Photon Energy Group, naše zaměstnance či dodavatele nebo naši pověst podnikatele, konkurenta a zaměstnavatele

SpeakUp Line je spravována nezávislou třetí stranou. Oznamovatelé se mohou rozhodnout, zda zůstanou v anonymitě. Veškerá komunikace je šifrována. Jakákoli hlášení, která jsou předána do Photon Energy Group, jsou přísně důvěrná a řeší je pouze Integrity Officer (zaměstnanec oddělení compliance Photon Energy Group, pověřený agendou ochrany oznamovatelů).

Pokud jste byli svědky jakéhokoli pochybení, nahlašte prosím tuto skutečnost.

Alternativně pro zaměstnance, konzultanty, dodavatele a zúčastněné strany českých společností patřících do skupiny Photon Energy Group je možné oznámení podat i přímo Ministerstvu spravedlnosti, nicméně v zájmu efektivity doporučujeme využití našeho vnitřního oznamovacího systému popsaného výše.

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.