PHOTON ENERGY PŘÍPADOVÁ STUDIE

Hybridní systém pro památku světového dědictví UNESCO

Ostrov lorda Howa, Austrálie

Jedinečné řešení pro snížení závislosti Ostrova lorda Howa na naftě o 67 %

Partner: Správa Ostrova lorda Howa

Klíčové údaje

1,3 MWp

Solární kapacita

3,7 MWh

Skladovací kapacita

Popis projektu

Správa Ostrova lorda Howa hledala alternativní zdroj, který by ostrovu mohl poskytnout udržitelnou a spolehlivou energii a zároveň snížil náklady ostrova vydávané na energii, jeho závislost na naftě a celkové emise. Ostrov lorda Howa je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO jako oblast významná pro životní prostředí, eliminace dopadů celého projektu na přírodu byla proto velmi důležitým faktorem.

Lokalita je velmi vzdálená a obtížně přístupná, což pro realizaci znamenalo další výzvu v podobě složitých geotechnických podmínek. Sofistikovaná logistika s propracovaným plánem dodávek byla nedílnou součástí celého inovativního řešení projektu.

Vzhledem k jedinému zdroji energie na ostrově byla důležitá integrace se stávajícími dieselovými generátory. Ta vyžadovala koordinaci s místním týmem pro výrobu energie, která byla zásadní pro instalaci a uvedení elektrárny na výrobu energie z obnovitelných zdrojů do provozu tak, aby mohla ostrovu zajistit nepřetržité dodávky energie.

Tento projekt přinesl spoustu výzev v podobě složité logistiky či nepříznivého počasí a vyžadoval velkou míru přizpůsobení a řešení problémů v důsledku komplikací vyplývajících z pandemie COVID-19.

Naše řešení

Navrhli jsme, nainstalovali a uvedli do provozu systém s výrobní kapacitou 1,2 MWp a bateriovým úložištěm Tesla s obsahem 3,2 MWh, které bylo integrováno do stávajícího dieselového systému a ostrovní energetické retikulace.

Cílem projektu bylo snížit spotřebu nafty na ostrově nejméně o 67 %. Realizace vyžadovala odborné znalosti řídícího systému SCADA, elektrotechniky, výroby energie, stavebního inženýrství a projektového řízení. Veškeré práce musely být navíc vykonány s ohledem na citlivé životní prostředí.

Ve Photon Energy v rámci svých pojektů zohledňujeme pravidla hodnotového managementu, který zahrnuje zpětnou vazbu a vstupy od klientů i našich projektových týmů, abychom mohli dodat nejefektivnější řešení v oblasti nákladů. Tento proces byl zahrnut také v projektu Ostrova lorda Howa a vedl k podstatnému snížení nákladů a vylepšení systému. Ostrovu přinesl výhodu v podobě zvětšení elektrárny o 8 % a v případě baterií mohlo dojít ke zvýšení kapacity o 14 %, bez jakýchkoliv dalších nákladů.

Díky nepřetržité komunikaci s klientem, zkušenému projektovému řízení a kvalitnímu inženýrskému návrhu jsme dokončili pojekt v dubnu 2021. Peter Adams, generální ředitel představenstva Ostrova lorda Howa, označil úspěšné dodání projektu za "fantastický výsledek pro obyvatele i návštěvníky".

Fotografie

Zdroj: Správa Ostrova lorda Howa

 

Fotograf: Jack C Shick

Napište nám a povíme vám více.

Kontakt

Napište nám

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.