Naše Virtuální elektrárna

Propojení výrobců energie z obnovitelných zdrojů se spotřebiteli.

VPP PHOTON ENERGY

Budoucnost energetiky je tady

Virtuální elektrárna (Virtual Power Plant, VPP) Photon Energy agreguje energii z obnovitelných zdrojů včetně solárních, větrných a bioplynových. Propojujeme výrobce energie z obnovitelných zdrojů, zařízení na skladování energie, provozovatele sítí a spotřebitele do jednoho systému, čímž pomáháme všem těžit z přechodu na čistou energii.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Zpřístupnění obnovitelné energie všem

Stabilní

Více zdrojů energie zajišťuje konzistentní napájení.

Flexibilní

Nastavitelný výkon v závislosti na poptávce a dostupnosti.

Efektivní

Optimalizovaná distribuce energie pro co nejlepší využití zdrojů.

Co je virtuální elektrárna?

Představte si, že máme mnoho malých zdrojů energie, jako jsou střešní solární panely nebo větrné turbíny na různých místech. Vyrábějí elektřinu, ale mohou být příliš daleko od sebe nebo nemohou vyrábět dostatek energie pro potřeby obyvatel v dané oblasti. A teď si představte, že bychom mohli všechny tyto malé zdroje energie propojit a spravovat je, jako by to byla jedna větší elektrárna. Přesně to dělá naše virtuální elektrárna.

Jak to funguje

1. Výroba energie

Elektřina se vyrábí nebo dodává z energetického úložiště. Každý zdroj vyrábí energii v závislosti na své kapacitě a podmínkách prostředí. 

 

Virtuální elektrárna Photon Energy

2. Agregace

Naše VPP agreguje energii do jednotného systému. Shromažďuje data z jednotlivých zdrojů, například jejich aktuální výkon a dostupnost. 

 

3. Optimalizace

Software a řídicí systémy průběžně monitorují a optimalizují výrobu a spotřebu energie, aby určily nejefektivnější rozdělení zdrojů. 

5. Vyrovnávání poptávky

Vyrobená energie se vyrovnává s aktuální poptávkou. Výkon a spotřeba energie se upravují na základě kolísání poptávky v reálném čase, požadavků sítě a dalších faktorů. 

 

5. Připojení k síti

VPP je připojena k elektrické síti. To umožňuje dodávat energii spotřebitelům připojeným k síti. 

 

6. Distribuce

Elektřina se prostřednictvím distribuční sítě přenáší ke spotřebitelům energie. 

 

Udržitelná řešení pro všechny

Naše virtuální elektrárna nám umožňuje poskytovat řadu komplexních řešení čisté energie všem klientům skupiny Photon Energy Group.

Spotřebitelé energie

Energie vyrobená virtuální elektrárnou může zajistit spolehlivé dodávky čisté a udržitelné energie podnikům, domácnostem a dalším spotřebitelům energie.

Navrhujeme a stavíme také fotovoltaické systémy na míru pro výrobu a ukládání solární energie. Spotřebitelé mohou v závislosti na své instalaci a energetické potřebě prodávat přebytečnou energii prostřednictvím naší Virtuální elektrárny. A tím možnosti nekončí. Účastí v našich programech DSR a na kapacitním trhu mohou spotřebitelé bez rizika profitovat z případných úprav spotřeby energie.

Výrobci energie

Výrobcům energie z obnovitelných zdrojů nabízí naše VPP způsob, jak odebírat, agregovat a optimalizovat energii vyrobenou ve vašich zařízeních, a poskytuje tak nástroje pro efektivní správu a prodej energie na trhu nebo koncovým spotřebitelům.

Nabízíme také možnosti úpravy výroby za účelem generování dalších příjmů.

I malé instalace se mohou připojit k virtuální elektrárně Photon Energy a maximalizovat zisky ze systémů obnovitelné energie, jako jsou střešní solární panely.

Provozovatelé sítí

Můžeme propojit provozovatele sítí s výrobci a spotřebiteli energie z obnovitelných zdrojů všech velikostí.

Prostřednictvím našich programů Odezva strany spotřeby - DSR a kapacitního trhu může naše VPP pomáhat vyrovnávat síť tím, že upravuje výrobu a spotřebu energie v reakci na výkyvy v poptávce nebo nabídce, a zajišťuje tak stabilní a hladce fungující systém.

Napište nám

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.