Photon Energy Group si na polském kapacitním trhu zajistila kontrakty na 316 MW, pro rok 2025 očekává příjmy ve výši 328 milionů korun

    • Společnost si pro rok 2025 zajistila kontrakty na 316 MW (z nichž 315 je kapacita DSR – Demand Side Response, odezva strany spotřeby), nad rámec již dříve nasmlouvaných 10 MW na stejný rok. V roce 2025 jí to má zajistit příjmy ve výši 328 milionů korun.

    • Vzhledem k relativně nízké poptávce po kapacitě a nedávným úspěšným optimalizacím na sekundárním trhu se společnost rozhodla stáhnout z aukce část původně plánovaného objemu 490 MW a poté usilovat o další kontrakty, aby maximalizovala hrubý zisk.

    • Výsledky této úspěšné aukce přicházejí těsně před otevřením nového trhu podpůrných služeb v Polsku, který nabízí potenciál dalších příjmů z flexibility nad rámec samotného kapacitního trhu.

 Amsterdam/Praha – 21. března 2024 – Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „skupina“ nebo „společnost“) oznámila, že její dceřiná společnost Lerta JRM Sp. z o.o. (součást divize New Energy) uspěla v dodatečné polské kapacitní aukci pro rok 2025 s 315 MW Demand Side Response kapacity (odezva strany spotřeby, dále jen „DSR“) a 1,088 MW výroby energie z obnovitelných zdrojů. Společně s dříve nasmlouvanou kapacitou 10 MW pro rok 2025, zajistí celkový kapacitní závazek společnosti ve výši 326,088 MW příjmy z kapacitního trhu ve výši 328 milionů korun pro rok 2025.

Dodatečná kapacitní aukce v roce 2025

Dne 14. března 2024 ukončil PSE S.A. (polský provozovatel přenosové soustavy, dále jen „PSE“) dodatečnou aukci pro rok 2025. Photon Energy se zúčastnila a zajistila si kapacitu 316 MW, přičemž 315 MW představuje kapacitu DSR. Společně s již dříve nasmlouvanou kapacitou bude celková maximální kapacita skupiny nasmlouvaná s PSE v 1. čtvrtletí 2025 činit 326,088 MW a v následujících čtvrtletích se bude snižovat. Aukce za 1. čtvrtletí byla vypořádána ve druhém kole, zatímco za 2., 3. a 4. čtvrtletí až v kole osmém, což odráží nižší poptávku po kapacitě v těchto čtvrtletích. Na základě předběžných výsledků si skupina zajistila objemově váženou průměrnou cenu ve výši 172 168 polských zlotých (1 milion korun) za MW/rok, včetně dříve nasmlouvané kapacity 10 MW, což jí v roce 2025 zajistí smluvní příjmy ve výši 328 milionů korun.

Ačkoli se nasmlouvaný objem a tržby mohou zdát nižší ve srovnání s předchozími prohlášeními společnosti, jedná se o záměrnou strategii maximalizace hrubého zisku z VPP (Virtual Power Plant, virtuální elektrárna, dále jen „VPP“) byznysu. Po podrobné analýze parametrů aukce a potenciálního cenového vývoje, dospěl tým Photon Energy k závěru, že by původní objem stlačil ceny na neuspokojivou úroveň cca 85 000 polských zlotých 497000 korun za MW/rok. Vzhledem k nedávným úspěchům s optimalizací sekundárního trhu, včetně nákupu dodatečných kapacitních závazků, se společnost rozhodla zajistit si vysoké příjmy z nižších objemů a poté pokračovat v dalších transakcích na sekundárním trhu. Výsledky aukcí potvrzují účinnost této strategie, která skupině umožňuje zajistit si příjmy o 18 milionů polských zlotých vyšší (105 milionů korun) oproti původně plánovanému objemu 490 MW, a to se zajímavým potenciálem dodatečných kapacitních příjmů v rámci sekundárního trhu. Skupina hodlá udržet růst své kapacity, navázat na velmi uspokojivý objem 389 MW nasmlouvaný pro rok 2024 a v současné době usiluje o dosažení 430 MW v roce 2025.

Větší potenciál v nových mechanismech

Výsledky těchto aukcí byly oznámeny méně než tři měsíce před otevřením nového trhu v Polsku – trhu podpůrných služeb poskytovaných nezávislými účastníky trhu. Tento trh, jehož otevření je naplánováno na 14. června 2024, umožní společnosti zpeněžit významný podíl aktiv, která jsou v současné době spravována v rámci kapacitního trhu, kde poskytují regulační kapacitu a energii během krátkodobých potřeb. Na rozdíl od kapacitního trhu, který je dlouhodobou investiční pobídkou a relativně pomalým nástrojem na podporu sítě, nabízejí podpůrné služby, zejména zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy, skvělou dostupnost a možnost regulovat síť téměř v reálném čase. Takto se využijí aktiva nezávislých účastníků, včetně agregátorů, jako Photon Energy, přičemž bude možné generovat další významné příjmy, nad rámec těch z kapacitního trhu z agregovaných energetických zdrojů na obou stranách – produkce (kogenerační jednotky, FVE, bioplynové jednotky apod.) i spotřeby (energetické zdroje v místě odběru, baterie, rezervní dieselové generátory, čerpadla, systémy HVAC – vytápění/větrání/klimatizace). Tyto inovativní nástroje jsou nasazovány po celé Evropě v návaznosti na novou směrnici reformy trhu s elektřinou a společnost se připravuje na jejich spuštění v roce 2024 v rámci tří evropských trhů, v Polsku, Maďarsku a České republice.

„Být jedním z prvních agregátorů Demand Response v Polsku nám umožnilo získat neocenitelné zkušenosti se správou a optimalizací portfolií DSR na kapacitním trhu. Vlastní softwarové technologie, nástroje pro optimalizaci a analytické dovednosti nás dovedly k tomu, že jsme se stali jedním z největších a nejznámějších agregátorů na trhu. Aukce, které proběhly minulý týden, stvrzují naší pětiletou přítomnost na trhu,“ komentoval Borys Tomala, ředitel divize New Energy. „Poprvé v historii není náš úspěch – kvůli nepříznivým parametrům aukcí a překvapivě nízké poptávce ze strany PSE – dobře patrný bezprostředně po aukcích a první pozorování mohou dokonce naznačovat regresi oproti roku 2024. Naše portfolio se však každým týdnem rozrůstá a nehodláme na tom nic měnit – jsme přesvědčeni, že rozhodnutí snížit objemy nasmlouvané během aukcí bylo nejlepší možné a že mezeru na sekundárním trhu zaplníme ještě letos nebo při dodávkách v roce 2025.“

Rostoucí byznys jako výsledek strategické akvizice  

Podnikání společnosti Photon Energy v oblasti virtuálních elektráren, jehož součástí je účast na polském trhu kapacit a podpůrných služeb, provozuje divize New Energy, která vznikla po akvizici společnosti Lerta v listopadu 2022. Spolu se společností Lerta získala skupina další finanční pilíř, přístup na trh a technologii pro řízení distribuovaných zdrojů energie – včetně řiditelných výrobních bloků a DSR.

„Netrpělivě očekáváme spuštění polského trhu podpůrných služeb, který poskytne nové zdroje příjmů mimo kapacitní trh. Tento podnik představuje v našem odvětví klíčový moment, který nám umožňuje optimalizovat využití aktiv a poskytovat našim klientům ještě větší hodnotu," dodal Georg Hotar, CEO Photon Energy Group. „Strategickou akvizicí společnosti Lerta jsme posílili naši pozici v energetickém sektoru a získali jsme nejen dodatečnou finanční stabilitu, ale také lepší schopnosti řídit distribuované zdroje energie. Tato akvizice je v dokonalém souladu s naší růstovou trajektorií a umožňuje nám využít nově vznikajících příležitostí, jako jsou trhy s flexibilitou, a podpořit udržitelný úspěch v rozvíjejícím se energetickém prostředí." 

O Photon Energy Group – photonenergy.com

Photon Energy Group je skupina společností, které poskytují řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie, čisté vody a sanace životního prostředí po celém světě. Photon Energy a Lerta poskytují komplexní řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie, včetně solární energie a energetické flexibility. Od svého založení v roce 2008 Photon Energy postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovým výkonem přes 160 MWp a ve svém vlastním portfoliu má elektrárny s celkovou kapacitou 131,1 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 1,2 GWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 700 MWp. Virtuální elektrárna Photon Energy agreguje výrobce a spotřebitele energie z obnovitelných zdrojů o celkové kapacitě přes 420 MW. Photon Energy a Lerta jsou držiteli licencí pro obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Lerta je třetím největším poskytovatelem služeb DSR pro polského provozovatele přenosové soustavy s nasmlouvanou kapacitou 389 MW v roce 2024. Prostřednictvím Photon Water nabízí skupina řešení pro úpravu a hospodaření s vodou a její sanační technologie odstraňuje PFAS a další kontaminanty z vody a půdy. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze, Frankfurtu a na přední německé online obchodní platformě XETRA. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

 

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

 

Kontakt pro investory

Joanna Rzesiewska
Investor Relations Manager
Tel. +420 777 486 464
E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com 

 

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.