Photon Energy Group oznámila finanční a provozní výsledky za první čtvrtletí roku 2024

  • V prvním čtvrtletí dosáhly konsolidované tržby společnosti 429 milionů korun ve srovnání se 476 miliony korun o rok dříve, což představuje meziroční pokles o 9,9 %.

  • Konsolidovaný zisk EBITDA ve výši 19,4 milionů korun se meziročně více než zdvojnásobil oproti 8,2 milionům v 1. čtvrtletí 2023. EBIT ve výši -35,2 milionů korun se mírně zlepšil ve srovnání s -38,8 miliony o rok dříve. Skupina vykázala čistou ztrátu ve výši -32,6 milionů korun ve srovnání se ztrátou -103 milionů v 1. čtvrtletí 2023.

  • Skupina zveřejnila svůj celoroční finanční výhled pro rok 2024, v němž předpovídá, že se tržby v roce 2024 budou pohybovat mezi 2,2 a 2,4 miliardy korun a EBITDA v roce 2024 v rozmezí 395 až 444 milionů korun.

Amsterdam/Praha – 17. května 2024 – Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „Photon Energy Group“ nebo „skupina“) oznámila finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2024.

„První čtvrtletí roku 2024 se neslo v duchu pokračujícího posilování našeho obchodního modelu vůči dalším ekonomickým a geopolitickým výkyvům. V první řadě se nám podařilo dokončit vyvážení portfolia vlastních elektráren (en IPP, Independent Power Producer), které jsme k 1. dubnu 2024 rozdělili 50-50 mezi systém výkupních cen (en FIT, Feed-In Tariff) a tržní model, fungující na denních spotových cenách. Přechod na takto vyvážené portfolio je strategickým krokem, zejména s ohledem na klesající ceny energií v regionu CEE a současnou geopolitickou nejistotu. V květnu 2024 jsme podepsali dohodu o refinancování projektů ve výši 15 milionů EUR (370 milionů korun) EBRD. Toto financování nepochybně významně podpoří expanzi skupiny v Rumunsku a rozvoj nabídky na kapacitním trhu. Úspěchy prvního čtvrtletí nám pomáhají zvýšit výkonnost našeho obchodního modelu a obnovit celkový růst a ziskovost skupiny v roce 2024, proto při pohledu do budoucna věříme, že nepřijdou vniveč. Díky výše uvedeným změnám jsme přesvědčeni, že můžeme v nadcházejících čtvrtletích slíbit pozitivnější trajektorii podnikání naší skupiny," řekl Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

První čtvrtletí roku 2024 a aktuální provozní výsledky

  • Vyrobili jsme 30,2 GWh čisté elektřiny, což představuje meziroční nárůst o 24,2 %, a to díky novým solárním FV elektrárnám postaveným a připojeným k síti v Rumunsku.

  • Zvýšení portfolia IPP o 3,8 MWp v 1. čtvrtletí 2024 a o dalších 1,7 MWp po vykazovaném období až na 132,8 MWp.

  • Stavební práce na zbývající kapacitě 10,7 MWp v Rumunsku se dostaly do závěrečné fáze uvádění do provozu.

  • V lednu 2024 byla podepsána smlouva na inženýring, projektování a výstavbu (en EPC) 21 MWp na Novém Zélandu a 20letá smlouva o dodávce energie v místě spotřeby (en On-Site PPA) v Maďarsku.

  • V květnu 2024 byl dokončen prodej práv na solární FV projekty o výkonu 20,4 MWp v Polsku; v současné době probíhají jednání o dalších 50 MWp v Rumunsku.

  • V květnu 2024 byla podepsána dohoda o seniorním projektovém financování ve výši 370 milionů korun (15 milionů EUR) s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD).

  • Společnost rozšířila své portfolio O&M (provoz a údržba) o více než 40 MWp, čímž se její globální O&M portfolio ve vykazovaném období zvýšilo na více než 720+ MWp.

Finanční ukazatele

V prvním čtvrtletí dosáhly konsolidované tržby společnosti 429 milionů korun ve srovnání se 476 miliony o rok dříve, což představuje meziroční pokles o 9,9 %.

Výnosy z výroby elektřiny dosáhly 92,4 milionů korun, což představuje meziroční pokles o 9,7 %, a to především v důsledku nižších průměrných realizovaných cen elektřiny, které meziročně klesly o 23,1 %, ze 4267 CZK/MWh v 1. čtvrtletí 2023 na 3280 CZK/MWh v 1. čtvrtletí 2024. Přestože se výroba elektřiny meziročně zvýšila na 30,2 GWh, což představuje meziroční nárůst o 24,2 %, stále nestačila na kompenzaci dopadu klesajících cen elektřiny.

Ostatní výnosy skupiny se rovněž snížily z 373,2 milionů korun v 1. čtvrtletí 2023 na 336,2 milionů korun ve vykazovaném období, což představuje meziroční pokles o 9,9 %, a to zejména kvůli slabším objemům obchodů s FV komponenty. Další segmenty společnosti si vedly lépe než před rokem, zejména divize New Energy společnosti, jejíž externí tržby meziročně vzrostly o 120,5 %.

Konsolidovaný zisk EBITDA skupiny ve výši 19,3 milionů korun se meziročně více než zdvojnásobil oproti 8,1 milionům korun v 1. čtvrtletí 2023. EBIT se mírně zlepšil na -35,2 milionů korun oproti -38,8 milionům o rok dříve. Provozní ziskovost skupiny byla negativně ovlivněna poklesem marží v segmentu výroby energie, nižšími objemy obchodů s FV komponenty, vyššími personálními a dalšími náklady.

Odpisy se zvýšily na 52,1 milionů korun z 48,2 milionů o rok dříve, což lze přičíst výstavbě nových elektráren v Rumunsku. Úrokové náklady vzrostly meziročně o 8,5 % na 66,1 milionů korun. Skupina zaznamenala čistou ztrátu ve výši -32,6 milionů korun ve srovnání se ztrátou -103 milionů korun v 1. čtvrtletí 2023. 

Ostatní úplný výsledek hospodaření dosáhl 5,3 milionů korun, což bylo negativně ovlivněno ztrátami z převodu cizích měn. Konečný výsledek hospodaření za první čtvrtletí roku 2024 činil -27,3 milionů korun.

Zpráva za první čtvrtletí roku 2024 je k dispozici zde.

Výhled

Společnost zveřejnila výhled na celý rok 2024, v němž očekává tržby v rozmezí 2,2 až 2,5 miliardy korun, což je nárůst minimálně o 27 % ve srovnání s minulým rokem, a EBITDA v rozmezí 395 až 444 milionů korun, více než trojnásobek, ve srovnání se 3.7 miliony eur (91,3 miliony korun) v roce 2023.

Prezentace výsledků za první čtvrtletí 2024 

V pátek 17. května v 11:00 společnost pořádá videokonferenci, během níž představí své výsledky za první čtvrtletí a odpoví na dotazy. Účastníci mohou posílat své dotazy během vysílání prostřednictvím chatu anebo předem na e-mail: ir@photonenergy.com.

Odkaz na videokonferenci: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q1-2024-results-presentation

O společnosti Photon Energy Group – photonenergy.com

Photon Energy Group je skupina společností, které poskytují řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie, čisté vody a sanace životního prostředí po celém světě. Photon Energy a Lerta poskytují komplexní řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie, včetně solární energie a energetické flexibility. Od svého založení v roce 2008 Photon Energy postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovým výkonem přes 160 MWp a ve svém vlastním portfoliu má elektrárny s celkovou kapacitou 131,1 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 1,2 GWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 700 MWp. Virtuální elektrárna Photon Energy agreguje výrobce a spotřebitele energie z obnovitelných zdrojů o celkové kapacitě přes 420 MW. Photon Energy a Lerta jsou držiteli licencí pro obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Lerta je třetím největším poskytovatelem služeb DSR pro polského provozovatele přenosové soustavy s nasmlouvanou kapacitou 389 MW v roce 2024. Prostřednictvím Photon Water nabízí skupina řešení pro úpravu a hospodaření s vodou a její sanační technologie odstraňuje PFAS a další kontaminanty z vody a půdy. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze, Frankfurtu a na přední německé online obchodní platformě XETRA. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory 

Joanna Rzesiewska
Investor Relations Manager
Tel. +420 777 486 464
E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com 

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.